Co to jest niezgodność towaru z umową

Niezależnie od przestrzeni w której robimy zakupy, zwrócić trzeba uwagę na zgodność towaru z umową. Co jednak kryje się pod tym tajemniczym pojęciem? Jest to nic innego jak zwyczajne uchybienia w zakresie użyteczności określonego towaru.

Do uchybień takich zalicza się niekompletność w przypadku, kiedy towar pozbawiony jest istotnych elementów wyposażenia, kabli zasilających lub określonych w opisie elementów dodatkowych, jak również instrukcji obsługi.

W przypadku, gdy zakupiony przez nas towar nie spełnia swojego celu, przykładowo, gdy czajnik się nie nagrzewa, lampka nie świeci, oznacza to, że nie nadaje się do celu w jakim został stworzony. Tego typu usterki tez podlegają pod niezgodność towaru z umową.

Jeśli nabyty produkt nie spełnia wymagań o jakich zapewniał sprzedawca lub które sugerowane były w przekazie reklamowym, czy oznakowaniu towaru, kupujący także może domagać się swoich praw.

O niezgodności towaru z umową mówimy także w przypadku, gdy został on nieprawidłowo zamontowany bądź uruchomiony, a usługi te wykonywane były w ramach umowy sprzedaży.

O tego typu niezgodnościach można mówić w przypadku, gdy uchybienia zachodzą w momencie wydania towaru, a nie wynikają z naszej winy. Na korzyść konsumenta działa jednak domniemanie, że niezgodność taka zaistniała już w momencie wydania towaru. Tego typu domniemanie prawne działa przez okres 6 miesięcy od daty zakupu towaru.

Przykład niezgodności z umową w zakresie zakupu odzieży może być następujący. Jeżeli sprzedawca jasno określa, że powodem przeceny danej sukienki jest brak guzika lub inny defekt, klient dokonując zakupu świadomie godzi się wyłożyć określoną kwotę za zakupiony towar. Pozbawia go to prawa do reklamacji towaru z wyżej określonego powodu.

Ale już w przypadku braku takiej informacji, gdy po zakupie towar okaże się wadliwy, klientowi przysługuje prawo do reklamacji towaru. Mamy bowiem wtedy do czynienia właśnie ze zjawiskiem niezgodności towaru z umową.